اعلام اسامی اعضای مسابقه دهنده در سال۱۳۹۸-۱۳۹۹

بهنام نواری   ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم


کلوپ کبوتران مسابقه ای تربت حیدریه لیست اعضای مسابقه دهنده خود را به مدیریت جناب آقای بهنام نواری جهت مسابقات سال۱۳۹۸-۱۳۹۹به شرح زیر اعلام میدارد
۱:جناب آقای رضا فغفوریان
۲:جناب آقای محمد براتی مقدم
۳:جناب آقای حسین فرجامی
۴:جناب آقای علیرضا عاشوری
۵:جناب آقای مهدی رمضانی
۶:جناب آقای حامد برادران
۷:جناب آقای علی کوی جانی
۸:جناب آقای سعید کوهجانی
۹:جناب آقای علی اکبر بهیاری فر
۱۰:جناب آقای اصغر برزگر
۱۱:جناب آقای حسن بخشی
۱۲:جناب آقای سعید بنی اسدی
۱۳:جناب آقای اخروی
۱۴:جناب آقای رمضان کمالی
۱۵:جناب آقای محمد اکبری
۱۶:جناب آقای محمد مومن زاده
۱۷:جناب آقای محسن زنگنه
۱۸:جناب آقای حمید محمد زاده
۱۹:جناب آقای سعید نداف
۲۰:جناب آقای مهدی یوسف زاده
۲۱:جناب آقای علیرضا نظمی
۲۲:جناب آقای هادی برزگر
۲۳:جناب آقای حسن مدرسی
۲۴:جناب آقای حسین خوجه نیا
۲۵:جناب آقای حسن اسدزاده

تاریخ پیش مسابقه ها و مسابقه اصلی در جلسه ای که بزودی اعلام خواهد شد به اعضای محترم کلوپ اعلام خواهد شد

با امید موفقیت برای تمامی مربیان و پرورش دهندگان کبوتر مسابقه در کلوپ های سراسر ایران عزیز 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹