مقام داران سال ۹۸_۹۹ کلوپ تربت حیدریه

مهدی رمضانی   ۰۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۹

به نام خدا
مسابقات شهرستان تربت حیدریه در سال ۹۸_۹۹در مسیر راور استان کرمان به مسافت ۴۲۰کیلومتر هوایی از مبدا دیگ رستم به مقصد تربت حیدریه برگزار شد که در نهایت جناب اقای هادی برزگر به مقام قهرمانی رسید وجناب اقای مهدی کاظمی مقام دوم را کسب کردند.لازم به ذکر هست که هر دو کبوتر در روز دوم به اشیانه رسیدن