مسیر مسابقه کلوپ کبوتران مسافتی تربت حیدریه سال ۹۹_۱۴۰۰

مهدی رمضانی   ۰۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۳

به نام خدا
مسیر مسابقه کلوپ کبوتران مسافتی تربت حیدریه در سال ۹۹_۱۴۰۰به سمت استان کرمان واز مبدا دیگ رستم به مقصد تربت حیدریه به مسافت ۴۲۰کیلومتر هوایی خواهد بود.ارزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان عزیز