مدیریت جدید

مهدی رمضانی   ۰۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۷

به نام خدا
طی جلسه ای که در تاریخ ۲۹خرداد ۹۹با حضور اعضای شرکت کننده برگزار شد جناب اقای مهدی رمضانی با حداکثر آرا به سمت مدیریت کلوپ انتخاب شد.با ارزوی موفقیت برای اقای رمضانی وتمامی اعضای شرکت کننده